Monthly Archive: Tháng Bảy 2018

0

Thế nào là đất ở tại đô thị?

tóm lược câu hỏi: Tôi sở hữu giấy chứng nhận quyền dùng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thành Đà Nẵng cấp mang mục đích sử dụng đất là Đất ở...

0

BẤT ĐỘNG SẢN LÀ GÌ ?

1.1.2. Định nghĩa về bất động sản: Theo qui định tại Điều 181 của Bộ Luật Dân sự nước cộng hòa phố hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005, bất động sản là những...